Bruktimport
Biløkonomi
Tester
Listepriser
EU-kontroll
Billån
Sikkerhet
Diverse
 
Annonsering
Linker
Forside

 

Hvis du har firmabil gjennom jobben din må du skatte for denne fordelen. Denne skatten beregnes ut fra bilens listepris basert på en aldersbasert prosentligningsmodell.

Du blir skattlagt for 30 prosent bilens listepris opptil 249 600 kroner, og 20 prosent av bilens listepris over 249 600 kroner. Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 prosent av opprinnelig listepris. Med listepris menes bilens listepris ved første gangs registrering med tillegg av ekstrautstyr. Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til selve bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen.

Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterdekk, radio, takgrind, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon (handsfree-utstyr) mv. Derimot skal det ikke gjøres tillegg for spesialinnredninger m.v., som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm.


 

 

 


Registreringsnummer.no
| Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Registreringsnummer.no 2010